Cường hoá kỉ luật có bốn giai đoạn

 

Phạm lỗi lần thứ nhất: Cảnh cáo miệng. Cấp dưới phải biết được họ đã sai lẩm ở chỗ nào. Bạn phải nhớ được thời gian, địa điểm và hoàn cảnh xung quanh khi cảnh cáo họ.

Mua cặp đi học thêm nữ Hà Nội

Phạm lỗi lẩn thứ hai: Thông báo cho họ bằng giấy tờ, và cảnh cáo lần sau phạm lỗi thì phạt chịu phạt, bị trừ tiền lương hoặc bị đổi công việc khác. Bản cảnh cáo này phải được làm thành ba bản giống nhau, một bản đưa cho bản thân người công nhân, một đưa lên cấp trên, và giữ lại một bản.

Chọn balo thời trang hàng hiệu như thế nào?

Phạm lỗi lần thứ ba: Tạm thời đình chỉ làm việc. Căn cứ vào thoả thuận đạt được và tính chất và trình tự của lỗi sai để quyết định thời gian đình chỉ làm việc dài hay ngắn, dừng việc chi trả thù lao.

Phạm lỗi lần thứ tư: Hạ chức, hạ cấp hoặc thay đổi công việc khác, khai trừ. Căn cứ vào các nhân tố, để có một trong những cách xử phạt trên đây. Trong đó thay đổi công việc là một trong những cách thường thấy nhất poker.

Tìm cặp đựng laptop đẹp

Vì như vậy có thể vừa giảm bớt được sự kích động do bị sa thải lại vừa có thể giảm bớt được một vấn đề cho chính bản thân mình. Trên thực tế, cả một công ty không thu được bẫt kì một lợi ích nào từ hành vi của bạn. Trừ khi bạn xác nhận việc làm của anh ta không đúng, đổi một công việc khác anh ta sẽ làm tốt hơn, nếu không thì cũng không nên tuỳ tiện làm như vậy. Sau khi đổi công việc khác cho anh ta, thì đồng thời ban cũng phải chuyển giao toàn bộ những tư liệu về anh ta đi.

Trang chủ: soimaubinh.com

 

Share This Post

Post Comment