ĐỐI PHÓ VỚI NHỮNG NGƯỜI HAY OÁN TRÁCH

Thông thường muốn hạn chế cấp dưới không oán trách lãnh đạo là không hiện thực. Làm người lãnh đạo, nếu như nghe thấy cấp dưới oán trách, đẩu tiên phải hỏi, vì sao họ lại oán trách?

Đọc thêm balo chống gù lưng hami

Nếu như họ oán trách là vì họ là những người có năng lực tài cán mà lại không có được địa vị xứng đáng, thì nên cho họ một chức vụ phù hợp, để phát huy tài năng của họ và khiến cho họ không oán thán nữa poker.

Lấy ví dụ Shibuer là một trưởng nhóm nhỏ trong một công ty lớn, anh ta quản lí hơn chục người, mặc dù anh ta luôn luôn hoàn thành công việc mà cấp trên giao cho một cách xuất sắc, thế nhưng cấp trên đều không thích anh ta, thậm chí còn khó chịu với anh ta, nhưng lại bất lực không biết làm như thê’ nào, bởi vì trong công việc anh ta làm rất xuất sắc?

Mua cặp đựng tài liệu bằng da như thế nào?

Nhưng mỗi lán cấp trên giao cho anh ta một nhiệm vụ sản xuất, anh ta luôn oán trách lẳng: “Mỗi một tháng tôi chỉ có được chút ít tiền lương, dựa vào cái gì để giao cho tôi nhiều nhiệm vụ như vậy?”

Chọn balo thời trang nam

Sau đó, giám đốc của chi nhánh công ty này biết chuyện, sau khi ông ta cho người kiểm tra tỉ mỉ công việc của anh kia, thì không những không phê bình anh mà còn đề bạt anh lên làm phó giám đốc của bộ phận anh ta làm việc. Quả nhiên, anh ta thăng chức không lâu, thì đã thay đổi được bộ phận có lợi nhuận không cao trước kia, làm cho lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Và anh ta cũng không một lời oán trách đối với những nhiệm vụ mà cấp trên giao cho nữa.

Trang chủ: soimaubinh.com

 

Share This Post

Post Comment