Yêu bằng tuổi

Chúng tôi yêu nhau gần hai năm. Yêu bằng tuổi nên nhiều lúc trẻ con lắm, động nói một hai câu là cãi nhau luôn. Tôi rất yêu và cần a đấy. Tôi yêu anh bởi ngay từ lần gặp…