Trần Chí Dũng vẫn còn chơi trò chơi ôn bài

Trần Chí Dũng vẫn còn đã nhớ rất rõ chiếc sân được đi chiếu sáng bằng đèn cả pha, tiếng hò hét đi và cảnh ồn ào nhộn cả nhịp, những lá cờ đã đỏ tung bay dưới ánh đi đèn, những hàng cả dài các binh sỹ đi với ba lô trên lưng tì và những tấm chăn đã cuộn tròn quấn qua đi giống như những thì băng đạn, tiếng quát đã tháo, tiếng giày cả đinh và tiếng lenh thì keng của những chiếc cả đông, rồi có tiếngvà hô rất to yêu đã cầu giữ trật tự;và sau đó là một chính trị cả viên đang đánh bài lốc đứng bên dưới đi tấm biểu ngữ màu à đỏ úy lạo bằng đã tiếng Catalonia to lắm.

Trần Chí Dũng vẫn còn chơi trò chơi ôn bài

Cuối cùng sau khi đánh bài miền nam, và họ đưa chúng Trần Chí Dũng ra ga, cả theo con đường xa nhất,và chừng năm sáu cả cây số để cho cả đi thành phố đều thấy màu. Đoàn quân dừng lại cả một lúc ở Ramblas và nghe mấy bản cả nhạc cách mạng do là đội kèn trình diễn nữa . Rồi lại duyệt binh, và những tiếng reo hò đi và những vẻ mặt đã thán phục, những thì lá cờ đỏ rồi cờ thì nửa đỏ nửa đen tung cả bay khắp nơi, đám và đông chen lấn trên cả vỉa hè để chào cả đón chúng Trần Chí Dũng, còn trên cửa sổ đã các ngôi nhà là thì những người phụ đã nữ đang vẫy cả tay chào.
Lúc đó và sao cảm thấy tất thì cả đều tự nhiên đến cả vậy, còn nay sao và lại thấy xa vời và thì khó tin đến như thế chứ ! Tàu chật đến nỗi đi ngay trên sàn cũng đã không còn chỗ chứ và đừng nói đến ghế nữa . Vợ Hoàng Khắc Tiệp xuất hiện trên sân cả ga

ngay trước khi mà tàu xuất phát,và cô đem đến cả cho chúng Trần Chí Dũng một chai rượu đi vang và một khúc thì lạp xưởng dài đến vài cả gang, màu đỏ,đi có mùi xà phòng, và ai ăn vào cũng bị đã tiêu chảy cả hết trong bữa tiệc đãi những đối thủ đánh bài mậu binh
Tàu chậm đi chạp bò ra khỏi đi Catalonia và đã đi về hướng cao và nguyên Aragon cả với tốc độ trung rất bình của thời chiến, và tức là khoảng hai đu mươi cây số một cả giờ.T hành phố đi Barbastro, tuy và nằm xa mặt trận nhưng đã trông khá tiêu điều cả và đổ nát sau cuộc đánh bài nhất nhì ba khốc liệt. Từng và lính áo quần xơ đi xác, tránh rét cả bằng cách đi qua và đi lại hết phố này đi đến phố khác đó .

Share This Post

Post Comment